top of page

Müşteri Hizmetleri bizim için önemlidir.

1984'den beri müşterilerimizin vazgeçilmez bir tercihi olmaktan dolayı mutluyuz.

Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmak bizim iş anlayışımızdır.

Garanti Şartları

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi Herman Miller ürünlerinde 12 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı altındadır.

3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Bu süre, mala ilişkin arızanın firmamıza bildirim tarihinden başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; e-posta ile yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım firmamız tarafından yapılacaktır.

5.  Malın;
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
• Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

6. Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;
• Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda,
• Malın ve muhteviyatındaki aksamın seri numaraları veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması durumunda,
• Malın firmamız elemanları dışında daha önceden açıldığının/ onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda,
• Malın ve muhteviyatındaki aksamın dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda,
• Firmamız dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer başkaca aksesuarların yol açtığı arızalar durumunda,
• Ürünün tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (çarpma, düşürme, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, ürün için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar; hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, kaza, darbe, elektrik, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar durumunda,
• Arıza veya hasar, firmamızın sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa,
• Arızalı parça değişiminin firmamız haricinde ve/veya firmamız garantisi olmayan parçalar ile yapılması durumunda.

7. Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı firmamızın uzman elemanları ile düzenleyeceği raporla belirlenir.

8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir

bottom of page